The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Welkom bij de opleiding Scenografie

Wie is bij uitstek de ontwerper ter wereld die een ruimte nog écht vrij mag vormgeven? Die nieuwe, onbekende werelden mag creëren voor voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen? Met decors, beeld, geluid, licht, kostuums? In samenwerking met andere kunstenaars? Dat is de scenograaf. De opleiding Scenografie leidt je op tot dit uitdagende beroep.

Live video call

Zaterdag 29 januari
11:30 - 12:00 uur

Maak kennis met de opleiding...
Gesprek met studenten en artistiek leider van de opleiding.

Live chat

Zaterdag 29 januari
11:30 - 12:00 uur 

Stel je vraag aan studenten in de live chat hieronder.

Studentenprojecten

Interview met Noa Helder (afgestudeerd, 2021), opleiding Scenografie over haar studie en afstudeervoorstelling 'Mary Stuart, Queen of Scotland'

Gesprek met Lisanne Bovée (afgestudeerd, 2019) en Kevin Pieterse (afgestudeerd, 2020)

Scenografie: Sabine Okrouhlik (afgestudeerd, 2020), regie: Lara van Hoof (afgestudeerd, 2020) - 'Vrienden Van'

Scenografie: Noor Stenfert Kroese - 'Connectome'

Jaar 1: projecten van eerstejaarsstudenten

Jaar 2: 

- Film kostuumblok 'Overwinning op de zon' - Lisanne Bovée

- Film 'React-RElight' - samenwerking met de Academie van Bouwkunst

- Film 'Triadische Spelen' - samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam

Jaar 3: 

- Film 'Goodluck and godspeed' - samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam

Jaar 4: 

- Films afgestudeerden 2020: Kevin Pieterse – Noor Stenfert Kroese – Sabine Okrouhlik

atd-opendag