The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Welkom bij de opleiding Theaterdocent Verkort

Ben jij professioneel acteur, regisseur, mimespeler of performer en wil je je werkveld verbreden en leren werken met ongetrainde spelers? Theaterdocent Verkort richt zich op theaterprofessionals die hun huidige praktijk willen verdiepen en verbreden. Deze intensieve opleiding leidt je in twee jaar part-time op tot docerend theatermaker. In dit tweejarige programma behaal je je eerstegraads lesbevoegdheid (Bachelor of Education) en ben je startbekwaam om les te geven en theater te maken in het zeer diverse (educatieve) werkveld van de theaterdocent. Op basis van voldoende werk- en/of studie-ervaring krijg je de benodigde vrijstelling om deze studie in twee jaar te kunnen volgen. 

Je leert theatermaken met mensen uit alle (culturele) lagen van de bevolking en van alle leeftijden, zowel binnen als buiten het onderwijs.


Live video call

Zaterdag 29 januari
11:30 - 12:00 uur

Maak kennis met de opleiding...
Gesprek met studenten en artistiek leider van de opleiding.

Live chat

Zaterdag 29 januari
11:30 - 12:00 uur 

Stel je vraag aan studenten in de live chat hieronder.

Studenten aan het woord

atd-opendag